Akutní řešení

Jak to funguje?

Kontaktuje nás jedna ze spořících stran, rámcově vysvětlí problém.

Řešitel kontaktuje druhou stranu sporu a vysvětlí jí jeho úlohu, postup prací, výsledek a podmínky spolupráce.

Po odsouhlasení postupu a termínu první schůzky oběma stranami.Řešitel obstará veškerou historickou i aktuální dokumentaci k dané lokalitě. Při první schůzce na místě samém vyslechne obě spořící strany

Podle situace provede nezbytné měření a porovnání s evidencí a přímo navrhne řešení, které by mělo vyhovovat oběma stranám. V případě možnosti navrhne alternativní řešení a vyrozumí obě strany, jak by postupovat případný spor, pokud by nevyužili této možnosti dohody – Soud, včetně vyčíslení nákladů a odhadu časové osy.

Pokud bude nabízené řešení přijato, navrhne další postup a časové plnění kompletního řešení nápravy.

Kolik to stojí?

Tato část naší služby je ZDARMA. Plně si stojíme za tím, že jsme schopni drtivou většinu i těch nejvyhrocenějších sporů urovnat a pomoci vyřešit. Pokud se nám to nepovede, myslíme si, že si nezasloužíme odměnu.

 
Naše případná odměna je hrazena z navazujících prací, které jsou detailně popsány v sekci komplexní služby.