Vyřešíme problémy s katastrem nemovitostí a sousedské spory

Balíček Akutní řešení sporu se sousedem je určené pro aktuálně započaté i již vyhrocené sousedské spory. Pomocí mediace uklidní spor a nalezne cestu k řešení, pro obě spořící strany vyhovující. Výsledné řešení je protnutí všech dostupných historických i aktuálních evidenčních materiálů, platných zákonů a předpisů a požadavků spořících se stran. Tato fáze je ZDARMA. Více o službě neboli Akutní řešení vašeho sousedského sporu.

Kompletní řešení sousedského sporu

Druhá fáze pokračuj, pokud se v akutním řešení nalezne řešení problému. Obsahuje veškeré technické náležitosti a vyhotovení podkladů pro změnu/nápravu evidence. Potřebné jednání s úřady, které vede k akceptaci a zplnoprávnění všech řešení navržených v rámci řešení sousedského sporu. Vyhotovení všech potřebných dokumentů a protokolů, včetně vkladových listin a akceptačních dopisů. Více o službě neboli Komplexní řešení sporu se sousedem.

Sousedské spory – proč využít naše řešení

Řešíme spory podle technických a právních parametrů dané kauzy, ale s nadstavbou mediačního přístupu nestranného posouzení a navržení „správné a výhodné“ cesty východiska ze sporu pro obě spořící strany.

Pokud nejste sami schopni se domluvit se sousedem na řešení sporu, což je v rozvinutější fázi sporu velice složité, nejsou ostatní metody účinné:

  • Technické řešení, které objednáte, má nedostatek v osvětě protistrany a v dotažení celého sporu do zdárného konce. Výsledek sporu je značně nejistý a v konečném důsledku nákladný
  • Právní řešení je ultimativní, drahé a nejisté. Zejména časová a mentální náročnost při soudních přích je obrovská

Evidence nemovitostí je složitá struktura. Ve spojení s emocemi a právy každého vlastníka, ať objektivními či subjektivními, je řešení sporů výhodné nechat na odbornících, kteří se v této struktuře vyznají komplexně a odborně.

Kolik stojí naše služby?

V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že pokud se nám nepodaří dovézt Váš spor se sousedem ke zdárnému urovnání, neúčtujeme Vám nic. Opravdu, veškerá práce vedoucí k prvnímu i dalším jednáním je ZDARMA!

V závislosti na dojednaném řešení účtujeme pouze služby spojené s nápravou evidence nemovitosti u dotčených úřadů. Kupříkladu tedy vyhotovíme zjednodušený passport budovy, dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrický plán a dále zajistíme potřebné souhlasy úřadů – stavebního, katastrálního, finančního a to je pouze zlomek toho co jsme připraveni pro řešení Vašeho problému udělat.