Komplexní řešení

Jak to funguje?

  • Navazuje na akutní řešení
  • Zaměření a případné vyhotovení geometrického plánu
  • Obstarání povolení
  • Obstarání rozhodnutí
  • Vyhotovení kompletní dokumentace v jedné složce ve třech originálech – jedno pro každého vlastníka a jedno na úřady
  • Součástí elaborátu je kompletní fotodokumentace postupu projektu
  • Výsledkem je předání kompletních složek oběma vlastníkům s potvrzeními o zápisu všech dotčených listin na dotčené úřady

Kolik to stojí?

Cena technických a měřických prací se řídí platným ceníkem společnosti Certifikační Autorita Katastrálních Informací s.r.o. – Vyhotovení GP od 4500Kč

Účtování za vyjednávání s úřady se provádí dle hodinové sazby příslušného odborníka a to 500Kč/hod.

V referencích je uveden modelový případ s vyčíslením jedné kauzy – celková cena je 12 500 Kč za veškerý servis.